Dusk at the Kubah NP frogpool, Serawak, Borneo

dusk-Kubah-frogpoolAlthough a small park, Kubah NP holds a wealth of 55 Amphibian species!

“We spend three wonderful evenings at your frogpool” zei ik de parkwacht van het Kubah nationale park. “Yes? You enjoy?” lachte hij vriendelijk. Hij stond voor de kast met souvenirs: potloden met een raffia frutseltje, kunstlederen schrijf-setje en diverse sleutelhangers. “Jullie zouden hier een CD moeten verkopen met de geluiden van de frogpool” opperde ik “Dat zou best aftrek vinden bij kooplustige toeristen.”  Glazig keek hij mij aan: “Je bedoelt een compact disc met kikkergeluiden?” Hij schudde zijn hoofd in ongeloof “Haha. dat koopt toch niemand. Kikkergeluiden!”

 

“We’ve spend three wonderful evenings at your frogpool” I told the friendly warden of the Kubah national parc. “Yes? You enjoy?” he answered with a smile. He was standing in front of a glass counter exhibiting several souvenirs: pencils with a raffia adornment, luxury ball pen sets and various key rings with local motifs, “You should sell CD’s here with the sounds of your frog pool” I suggested “That is really something tourists would like to buy.” He stared hazy at me: “You mean a compact disc wit frog sounds?” he shook his head in disbelief and chuckled “Haha, nobody will buy that. Frog sounds!”

Ze noemen ‘m lokaal ‘Kriang pakul anam’ ofwel de zes-uur-cicade. Niet lang voor de duisternis invalt, inderdaad zo rond een uur of zes, maken ze een ongelofelijk kabaal. Trompet-cicade had ik hem zelf al gedoopt. Als je dan de smalle asfalt weg oploopt voorbij het kantoor en de guesthouses, langs het snel stromende beekje, het pad gaat redelijk steil omhoog , zie je na een kilometer of wat een bordje dat naar links wijst: frogpool. Daar ligt tussen de vegetatie een bescheiden vijver en terwijl de lawaai-insekten stilvallen beginnen de amfibische bewoners om het hardst te kwaken.

Locally they call him ‘Kriang pakul anam’, the six-o’clock-cicade. Not long before darkness falls around six, they really make a lot of noise. I baptised it trumpet cicade myself. By then you should be climbing the narrow steep tarmac road , away from the guesthouses and the oddice, along the fast running stream and after a mile or so you’ll see the sign pointing to the left: Frog Pool. There between the vegetation lies a small pond and while the noice-insects slowly shut down, the amphibians inhabaitants start to declare themselves present.

Voordat je het pad naar de kikkerpoel inslaat kan je in de berm laag bij de grond een wellustig geknerp horen, afkomstig uit de kelen van kikkermannen, waarvan de lucky ones zich hebbe weten vast te klemmen op de rug van hun lief en deze kikvorsen houden van forse vrouwen. Ze hebben de perfekte kleur om niet op te vallen tussen de dode bladeren.

Before you take the path to the frog pool, you can hear in the wayside close to the ground the voluptuous crackles and crepitades coming out of the throads  of many frogmen from which the lucky ones have grabbed a loved one and these frog men shurely love their women big. They have the operfect colour to disappear between the dead leaves.

Terwijl het laatste licht verdwijnt lopen we naar de de kikkerpoel en nestelen ons onder een paraplu op de kleine houten steiger.

While the last light vanishes, we walk to the frog pool and put our behinds on the wooden jetty.

Er wonen in het nationale park Kubah 55 soorten kikkers. Je hoort ze niet allemaal, daar bij de frog-pool, maar het concert is een bonte afwisseling van kwekken, kwaken, knerpen, tsjirpen, fluiten en ploppen. Het fluitje is van de Polypedates otilophus, bij ons beter bekend als de vijloor boomkikker.

In this national parc live around 55 species of amfhibians. Probably you can’t hear them all, there at the frog pool, but the concert is a colourfull variety of quacking, gaggling, cracking, whistling, croacking and plopping. The whistle is coming from the Polypedates otilophus, aka file-ear tree frogs.

You may also like...

Leave a Reply